Všeobecné obchodné podmienky

Dátum platnosti všeobecných obchodných podmienok: od 13.10.2020

Platnú verziu zmluvných podmienok si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

Všeobecné obchodné podmienky