Reklamácia a vrátenie

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v súlade so zákonom a Všeobecnými obchodnými podmienkami, prosíme Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Vrátenie tovaru

Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy (lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty) doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale.

Vrátený tovar nesmie byť použitý, poškodený alebo niesť viditeľné známky nosenie alebo opotrebenia.

K vrátenému tovaru prosíme priložte s vyplnený formulár pre odstúpenie. Formulár je možné stiahnuť TU.

Reklamácia tovaru

V prípade, ak chcete podať reklamáciu, vyplňte, prosím, tento Formulár (je možné stiahnuť TU) a pošlite poštou/kuriérom spoločne s tovarom, ktorý reklamujete, na adresu:  

Poslanie cez Slovenskú poštu: FROGMAN s.r.o., P.O.BOX 901, GRADNOPTICAL SLOVAKIA, s.r.o. / ID 22564, Detašované pracovisko – Sihoť, 911 01 Trenčín  

Poslanie cez Slovak Parcel Service: FROGMAN s.r.o. - depo SPS, GRADNOPTICAL SLOVAKIA, s.r.o. / ID 22564, Bratislavská 1804, 911 05 Trenčín  

Poslanie cez DPD: FROGMAN s.r.o.- depo DPD, GRADNOPTICAL SLOVAKIA, s.r.o. / ID 22564, Bratislavská - depo 654, 911 05 Trenčín  

Reklamovaný tovar zašlite zabalený tak, aby pri jeho preprave nedošlo k poškodeniu. K tovaru pribaľte kópiu dokladu o kúpe tovaru a tento formulár.  O výsledku reklamačného konania Vás budeme informovať čo najskôr a najneskôr do 30 dní.

Postup pre vrátenie tovaru

Prosíme informujte nás o zámere vrátiť alebo reklamovať tovar prostredníctvom e-mailu na adresu eshop@grandoptical.sk alebo zákazníckej linky na telefónnom čísle: +421 948 037 960.

Tovar musí byť zaslaný na niektorú z nižšie uvedených adries. Vyberte si, ktorý dopravca Vám najviac vyhovuje:

pro zaslanie cez Slovenskú poštu

FROGMAN s.r.o.  
P.O.BOX 901
GrandOptical Slovakia, s.r.o. / ID 22564
Detašované pracovisko – Sihoť
911 01 Trenčín

pro zaslanie cez Slovak parcel service

FROGMAN s.r.o. - depo SPS
GrandOptical Slovakia, s.r.o. / ID 22564
Bratislavská 1804
911 05 Trenčín

pro zaslanie cez DPD

FROGMAN s.r.o.- depo DPD
GrandOptical Slovakia, s.r.o. / ID 22564
Bratislavská - depo 654
911 05 Trenčín  

Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.  

Vrátenie peňazí

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.  

Budeme Vám veľmi vďační za uvedenie dôvodu vrátenia tovaru, aby sme mohli pre prípad reálne analyzovať a vyvodiť do budúcnosti závery vedúce k zlepšeniu našich služieb.

Ďakujeme
Váš tím zákazníckeho servisu
GrandOptical